Sunday, March 30, 2014

Hello, Amsterdam!

Hello, I'm always writing "Hi, I'm back" so.. I'm back again :)
I was in Amsterdam so I have photos from this city. There is so much to tell about this city but sometimes words can't explain as much as photos.

Zawsze piszę "Cześć, wróciłam" więc.. Znowu wracam.
Byłam w Amsterdamie, więc mam stamtąd kilka zdjęć. Można dużo mówić o Amsterdamie ale czasami słowa nie mogą wyrazić tyle co zdjęcia. 
' Love sweet love..'
See you :)