Sunday, November 27, 2011

I ♥ ROMA !!!

Długo nie pisałam. Byłam w Rzymie i chcę się z
Wami podzielić zdjęciami, które zrobiłam.
I haven't written for a long time.
I was in Rome and I want to share my photos with you.
Piazza del popolo
Schody Hiszpańskie
Spanish stairs
Byłam w muzeach Watykańskich. To kilka zdjęć.

Panteon
Koloseum

Sunday, November 6, 2011

Autumn

Polish sky in the afternoon.

Polskie niebo po południu.


Beautiful trees and the quality of Polish roads...

Piękne drzewa oraz jakość polskich dróg...
My dog ​​loves to lie on the ground.

Mój pies uwielbia leżeć na ziemi.

On the walk I met a dog who started to play with my dog.

Na spacerze spotkałam psa, który zaczął bawić się z moim pieskiem.Autumn is beautiful in Poland.
 I hope that these pictures confirm it.

Jesień w Polsce jest piękna.
Mam nadzieję, że te zdjęcia to potwierdzą.

Monday, October 31, 2011

Others

I want to change is that you do not know how I look:)
So I decided to add this photo.
In this photo you can see my reflection in
the mirror in the lamp of my grandmother.

Chcę zmienić to, że nie wiecie jak wyglądam :)
 Postanowiłam więc dodać to zdjęcie.
Na tym zdjęciu widać moje odbici w lustrze w lampie mojej babci.


One evening there was no electricity in my house.
 I decided to take pictures of the candle. :)

Pewnego wieczoru nie było prądu w moim domu.
 Postanowiłam zrobić zdjęcia świecy. :)


I saw this flower in Paris.

Ten kwiat widziałam w Paryżu.
 Polish sky

Polskie niebo